Move for Change

Платформа Move for Change

Move for Change е платформа за съвременни социално ангажирани изкуства, чиято цел е да насърчава колаборацията между независими артисти от различни сфери, да осигурява поле за представяне на тяхната работа, както и да създава пространство за общуване с публиката.

То е смислено, когато е в служба.
Мисията ни е помагаме именно на това изкуство да достига до Вас, като Ви срещаме с все повече артисти и творби – смислоносители, в едно турболетно време, каквото – може би, на всеки етап от историята човечеството е наричало своето настояще.

Гласът на социално ангажираното изкуство е значим и нужен. Той може да припомня, размества, променя и заслужава да бъде чут… Днес!

НИЕ ВЯРВАМЕ,

Че...

Ние вярваме, че фундаменталната роля на изкуството е да проблематизира обществено значимите, наболелите теми.

Изкуството трябва да “говори” за онези неща, за които обикновено се мълчи!

Move for Change е… 

Стани част от Move for Change